8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı
"Tarihi Romanlarda Kadın Sultanlar" , "Türk Tarihinde Kadın" , "Türk Kültüründe Kadın" konularının ele alınacağı konferansta sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.
8 Mart 2022 Saat: 13.30
Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu
Etkinlikler

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/19 bölümünde Abdallık kültürü ele alınacaktır. “Horasan’dan Keskin’e Bir Çığlık: Abdalan-ı Rum’dan Abdal Aşıklara İnanç ve Müziğin Kesişim Alanı Olarak Abdallık Kültürü” başlığını taşıyan konferansa Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Güray konuşmacı olarak katılacaktır. Türk kültüründe Abdallık, Abdal müziğinin gelişimi, müzik ve inancın kesişim noktaları konferansta ele alınacak konulardandır.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) tarafından düzenlenecek programın koordinatörü, HÜGEM Müdürü, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu’dur. 24 Aralık 2021 Cuma günü, saat:20.00’de gerçekleşecek konferansta sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Konferanslarının 18.bölümünde "Türkülerde Söz Yanlışlıkları" konusu ele alınacaktır. Değerli Sanatçımız Kubilay DÖKMETAŞ'ın konuşmacı olarak katılacağı programda, Türkülerde söz yanlışlıkları ele alınacak ve türküler icra edilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) tarafından düzenlenecek programın koordinatörü, Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU SIVACI'nun destek ve katkılarıyla, Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YILDIRIM YAŞAR'dır. 9 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 20.00'de gerçekleşecek HÜGEM Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/18 etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Konferanslarının 17.bölümünde “Türk Halk Türkülerinde Mitolojik Bir Sembol: Geyik” konusu ele alınacaktır. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ünsal Yılmaz Yeşildal’ın konuşmacı olarak katılacağı programda, Türk mitolojisindeki geyik sembolünün, türkülere yansıması analiz edilecektir. Mitten destana, destandan türkülere geyik sembolünün kullanım ve işlevleri; türkülerde yer alan sembolün mitolojik kökleri, geyik ve ceylan motifinin güzellikle olan ilişkisi konferansta yer verilecek konulardandır.
Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) tarafından düzenlenecek olan programın koordinatörü Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu. 25 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 20.00’de gerçekleşecek HÜGEM Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/17 etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Konferanslarının 16. bölümünde “Müzik ve İklim” konusu ele alınacaktır. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün’ün konuşmacı olarak katılacağı programda, 21. Yüzyıl Dünya krizlerinde disiplinlerarası çözümlerin neden gerekli olduğu; insanın yaşamsal ve ekonomik uğraşlarının başlamasıyla çevreyi giderek etkiledikleri, özellikle sanayi devriminden itibaren artarak devam eden olumsuz etkileri, ve tarımdan endüstriye insanın doğal çevre üzerindeki etkinlik ve etkilerinin tamamını içine alan Antroposen Çağı sürecinde müzik ve müzisyenin yeri ve rolü konularına yer verilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) tarafından düzenlenecek olan programın koordinatörü Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu. 11 Kasım 2021 Perşembe, saat 20.00’de gerçekleşecek HÜGEM Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/16 etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Konferanslarının 15.bölümünde Divan şiirinin musiki ile olan ilişkisi ele alınacaktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Divan Şiiri Geleneğinde Metin ve Musiki" adlı sunumuyla programa katkıda bulunacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) tarafından düzenlenecek olan programın koordinatörü Prof. Dr. F.Gülay Mirzaoğlu. 28 Ekim 2021'de saat 20.00'de gerçekleşecek HÜGEM Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/15 etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 2021 yılı Konferans serisinin 14. ve Güz Döneminin ilk konferansında "ÇUKUROVA KÜLTÜRÜNDE ANLATI VE MÜZİK GELENEKLERİ" konusu ele alınacaktır. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F.Gülay Mirzaoğlu’nun moderatör olduğu programa, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refiye Şenesen ve Prof. Dr. F.Gülay Mirzaoğlu konuşmacı olarak katkıda bulunacaktır. Çukurova kültüründe müzik ve anlatı gelenekleri çerçevesinde ağıtlar, türküler, halk hikâyeleri ile bozlak geleneğine dair tespitlere yer verilecektir. Konferans kapsamında canlı müzik icralarına da yer verilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde, saat 20.00’de düzenlenecek HÜGEM-GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/14 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 2021 yılı Konferans serisinin 13. ve Bahar Döneminin son konferansında "TELAFER TÜRKÜLERİ" konulu etkinlikte Telafer Türküleri, Telafer müzik kültürü bağlamında ele alınıyor. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu'nun konuk olacağı konferansta, aynı zamanda opera sanatçısı olan Türkmenoğlu tarafından seslendirilenTelafer Türkülerinin örneklerine de yer veriliyor.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 17 Haziran 2021 tarihinde, saat 21.00'de düzenlenecek HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/13 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 2021 yılı Konferans serisinin 12. Konferansında halk türkülerini farklı disiplinlerin verileriyle ele alıyor. Böylece, halk türkülerinin oluşumunda kültürel temeller yanı sıra, sosyal, tarihi ve psikolojik bağlamların etkileri de inceleniyor. Konferansta çeşitli sanatçıların müzik icrası da yer alıyor.
Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 17 Haziran 2021 tarihinde, saat 21.00'de düzenlenecek HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/12 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 03 Haziran 2021 tarihinde, saat 21.00'de düzenlenecek HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/11 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde, saat 21.00'de düzenlenecek HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/10 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 06 Mayıs 2021 tarihinde, saat 21.00'de, "Klasik Şiirden Halk Musikisine Kadim Sesler Kadim Sözler: Türk Halk Müziği Geleneğinde Klasik Şiirin İzdüşümleri" konulu çevrimiçi konferans düzenlenecektir.

HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/9 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM, 22 Nisan 2021 tarihinde, saat 21.00'de, "Bolu Müzik Kültürü ve Çoban Türküleri" konulu çevrimiçi konferans düzenleyecektir.

HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021/8 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM, 8 Nisan 2021 tarihinde, saat 20.00'de,  "Geleneksel Müziklerimizde Eğitim-Öğretim Sorunları" ve "Geleneksel Müziklerimiz ve Değişen Dünya" konulu çevrimiçi  konferans düzenleyecektir. HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021 / 7 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız. 

HÜGEM MÜDÜRLÜĞÜ: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM, 25 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00'de, "Türk Dünyasında Nevruz" başlıklı çevrimiçi bir konferans düzenleyecektir. HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI- 6 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM Müdürü : Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu, 8 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00'de, "Çağlar İçinde ve Türk Kültüründe Kadın" konulu çevrimiçi konferans düzenleyecektir. Konferansta sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM Müdürü : Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM, 11 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00'de, Hitit Ritüelleri, Ankara-Seymen Ritüelleri ve Şaman Ritüellerine eşlik eden müzik örneklerine de yer veren Ritüel ve Müzik konulu bir konferans düzenleyecektir. HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI- 5 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

HÜGEM Müdürü : Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM, 25 Şubat 2021 tarihinde, saat 20.00'de, TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU başlıklı çevrimiçi bir konferans düzenleyecektir. HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI- 4 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

HÜGEM Müdürü : Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU
Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YILDIRIM

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM, 11 Şubat 2021 tarihinde, saat 20.00'de, Gavurdağlarından yükselen türkülerden Karacaoğlan türkülerinin büyülü diline ve Kırım-Tatar kültüründe müziğin işlevine kadar uzanan konuların ele alınacağı bir konferans düzenleyecektir. HÜGEM- GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI- 3 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur duyarız. 

HÜGEM Müdürü:
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Müdür Yardımcısı:
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM'in, 28 Ocak 2021 tarihinde, saat 20.00'de gerçekleştireceği, Mitolojik Öykülerden Tarihsel Öykülere Anlatı Türküleri konulu HÜGEM-GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI- 2 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

HÜGEM Müdürü: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
HÜGEM Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım

Üniversitemiz Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM tarafından 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 20.00'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek HÜGEM-GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI 2021 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

2020 Aralık ayında başlayan Konferans dizisinin 2021 yılındaki ilk konuğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Dursun YILDIRIM olacaktır. “HACETTEPE’DE 50 YILIN ARDINDAN” başlıklı yılın ilk konferansı, Hacettepe Üniversitesinin yapılanma süreci bağlamında, Türk Halkbilimi disiplininin üniversitemiz öncülüğünde ülkemizdeki kuruluş ve elli yıllık yapılanma süreci, Dünya Halkbilimi Araştırmalarında Yaklaşımlar, Halk Kültürü-Müzik Kültürü İlişkileri ve Türk Halkbilimi alanının bilimsel geleceğine dönük öngörüler ve öneriler kapsamında tematik bir akışa odaklanacaktır.

Konferansa teşriflerinizden mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

HÜGEM Müdürü: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu

HÜGEM Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜGEM'in, 24 Aralık 2020 tarihinde, saat 20.00'de gerçekleştireceği HÜGEM-GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANSLARI- 1 etkinliğinde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

HÜGEM Müdürü : Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım
Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM), Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli ile Öğrencilerine yönelik olarak "Yeni Yıla Türkülerle Merhaba" konserini düzenleyecektir. 23 Aralık 2019 tarihinde, 14.00-15.30 saatleri arasında, Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

HÜGEM Müdürlüğü
1 Aralık 2019 tarihinde, Almanya'da "Memduh Tanrısever Türk Halk Müziği Okulu"nun düzenlemiş olduğu büyük konserin açılışında yer alacak konferansa katılımınızdan onur ve mutluluk duyarız.

HÜGEM Müdürü: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
26 Mart 2019 Salı Günü, Kars Kafkas Üniversitesinde, 20. Yüzyılın önde gelen ozanlarından Âşık Murat Çobanoğlu ve sanatını konuşacağız. Etkinliğe katılımınızdan onur duyarız.

HÜGEM Başkanı: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Uluslararası Bakü-Azerbaycan Üniversitesi ve Ytsam tarafından yapılan bir davetle Üniversitemizin de ortakları arasına katıldığı "Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu"na son başvuru tarihi 28 Eylül 2018’dir. Türkiye Cumhuriyeti ve Hacettepe Üniversitesini temsil etmekten gurur duyduğumuz sempozyuma katılım ve teşriflerinizden onur duyarız.
Sempozyum web sayfası: http://azturk2018.yeniturkiye.com/anasayfa/
HÜGEM
HÜGEM Müdürü: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
HÜGEM Müdür Yard: Dr. Ceylan Yıldırım
Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM), Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Master Gurubu eşliğinde, Üniversitemiz Akademik-İdari Personeli ile Öğrencilerine yönelik “Ömür Dediğin Bir Nefes Türkü” başlıklı Ritüel ve Müzik konserini düzenleyecektir. 28 Aralık 2017 tarihinde 13.30-15.30 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy salonunda gerçekleştirilecek konserde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.
Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM), Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Geliştirme Derneği (HAMOY) ile işbirliği içerisinde, Üniversitemiz Akademik-İdari personeli ve Üniversitemiz Öğrencilerine yönelik “Neşet Ertaş Destanı” başlıklı dinleti düzenleyecektir. 25 Eylül 2017 tarihinde 13.30-15.30 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy salonunda gerçekleştirilecek dinletide sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUM DİZİSİ : 3
Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM), 2017 yılı bilimsel faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği, alanında uzman davetli akademisyen konuşmacıların, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin ve genç araştırmacıların konuşmacı olduğu “III. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu" başlıklı etkinliği gerçekleştirecektir. Merkezimiz, 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği sempozyum etkinliğine Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye ve Görevlileri ile öğrencilerimizi ve geleneksel müzik kültürüyle ilgilenen tüm akademisyen, araştırmacı ve ilgilileri davet etmekten mutluluk duyar.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
(HÜGEM)

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi
(YTSAM)

ULUSLARARASI DEDE KORKUT KONFERANSI
(Dede Korkut Kitabı'nın 200. Yılı Anısına)

12-14 Ekim 2015
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Yerleşkesi
Ankara

http://www.dedekorkut2015.hacettepe.edu.tr/

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

ANADOLU MÜZİK TOPLULUĞU YAZA MERHABA KONSERİ (5 Haziran 2013)
Davetiye için tıklayınız...

II. GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

II. GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

BEYTEPE HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU SES ve ÇALGI EĞİTİMİ KURSLARI BAŞLIYOR!

HÜGEM MÜDÜRÜ Doç. Dr. F. GÜLAY MİRZAOĞLU’nun “Halk Türkülerinde Aşk Sembolleri” BAŞLIKLI KONFERANSI

HÜGEM- ANADOLU MÜZİK TOPLULUĞU "YENİ YILA TÜRKÜLERLE MERHABA" KONSERİ

42nd International Ballad Conference
of the Kommision für Volksdichtung

7-13 October, 2012, Akyaka, TürkiyeThe Hacettepe University Center for Traditional Musical Culture
Invites submissions for papers for the 42nd International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung.

I. GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

HÜGEM SES VE ÇALGI EĞİTİMİ KURSLARI

GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜ KONFERANS DİZİSİ: 2

Geleneksel Müzik Kültürü Konferans Dizisi:1

42. Uluslararası Balad Konferansı, 7-13 Ekim 2012, Akyaka/ Türkiye
Hacettepe Üniversitesi

42nd International Ballad Conference, 7-13 October 2012, Akyaka/ Türkiye
Hacettepe University