8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı
"Tarihi Romanlarda Kadın Sultanlar" , "Türk Tarihinde Kadın" , "Türk Kültüründe Kadın" konularının ele alınacağı konferansta sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.
8 Mart 2022 Saat: 13.30
Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu
Kuruluş Gerekçesi ve Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü programlarında yer alan derslerin önemli bir kısmı esasında geleneksel müzik kültürüyle ilgilidir. Lisans ve lisansüstü programlarda mevcut temel derslerden olan Türk Halk Müziği dersi başta olmak üzere, Türk Halk Dansları, Türk Halk Edebiyatı, Âşık Edebiyatı, Anlatım Türleri, Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyat adlı teorik dersler, edebiyat-müzik, şiir-müzik ve anlatı-müzik ilişkisinin önem kazandığı, söz konusu ilişkilerin incelenmesini ve araştırılmasını gerekli kılan içeriklere sahiptir. Söz konusu ders içeriklerinin bu nitelikleri, Türk kültürüne özgü edebî gelenekler ile müzikal gelenekler arasında sıkı bir bağ bulunduğunu göstermektedir. Derslerin tamamı geleneksel müzik kültürü içinde belirli bir geleneğe bağlı olarak ortaya çıkan ve icra edilen Halk Müziği, Âşık Müziği, Tasavvuf Müziği, Klâsik Türk Müziği veya Geleneksel Türk Sanat Müziği vb. ile ilgilidir. Bunun yanı sıra, geleneksel müziklerin esin kaynağı olduğu diğer müzik tarzları da (Batı tarzında çağdaş Türk müziği, Popüler müzik gibi) Batı-Doğu, gelenek-modern sentezi açısından ilgi çekicidir. Ayrıca, genel olarak Halkbilimi (Folklor) disiplininin inceleme alanına giren pek çok gelenek ve göreneğin, tören, ritüel ve eğlencelerin düzenlenmesinde ve gösteriminde geleneksel müzik icralarının önemli bir yeri vardır. Bununla birlikte, Türk Halkbilimi eğitim programında yer alan bu derslerin uygulamalı alanlarının tanıtımına yönelik gerekli imkân hali hazırda bulunmamaktadır.

Söz konusu merkezin kurulması, belirtilen konularda, öğrencilere, müzikal icraları tanıma ve bu alanda belirli koşullar altında uygulama yapma fırsatı kazandıracak; edebi gelenekler ve müzikal kültür arasındaki organik bağların kurulmasına katkıda bulunacak ve bu suretle kültür-müzik, edebiyat-müzik, dans-müzik ilişkisi ve genel olarak müzik kültürü konusunda uygulamaya yönelik eksiklik büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Ayrıca, bu suretle, öncelikle, Türk Halkbilimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Antropoloji, Müzikoloji, Filoloji gibi bilim dallarının eğitim programlarına destek verilmiş olacaktır. Geleneksel Türk müziği türlerine dair verilerin kullanılmasına elverişli bilim alanları (Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halkbilimi, Tarih, Sosyoloji vs.) yanında, geleneksel müzik terimi altında yer verilebilecek Doğu ve Batı kültürlerinin ya da farklı kültürlerin geleneksel müzik  (ballad, lied, chanson, country, reggae, jazz, tango, opera vs.) verilerine ilişkin münferit ve karşılaştırmalı araştırma ve uygulama etkinlikleri yoluyla Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü gibi filoloji bölümlerinin ihtiyaçlarını da belirli ölçülerde karşılamada işlevsel niteliklere sahip olacaktır. Bu bağlamda, özelde sosyal ve beşeri bilimlerin, genelde üniversitenin ve toplumun üyelerine geleneksel müzik, müzikal kültür ve gelenekler ile ilgili bilimsel araştırma ve uygulamalı etkinlikler yoluyla katkı sağlamak ve müziğin uzlaştırmacı özelliğinden de yararlanarak toplumda birleştirici bir etki yaratmak merkezin temel amaçlarındandır.

Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin temel amaçlarından biri de, geleneksel müzik (özellikle geleneksel halk müziği) konusunda alan araştırması başta olmak üzere, araştırma ve uygulama yapılmasını sağlamak ve böylece akademik seviyede çalışmalar ortaya koyarak bu alandaki eksiklikleri gidermek, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler düzenlemektir.